Bierne rozliczenia międzyokresowe

Do biernych rozliczeń międzyokresowych możemy zaliczyć rezerwy na przewidywane koszty, rezerwy na przewidywane remonty, przewidywane koszty z tytułu gwarancji i rękojmi za sprzedane, złożone produkty długotrwałego użytku, kwota utworzonej rezerwy na koszty, kwota utworzonej rezerwy na koszty, która jest mniejsza od rzeczywistej wielkości rozliczanych kosztów. Wtedy to przekształcenie rozliczeń dotyczy międzyokresowych kosztów biernych w czynne. Powinniśmy zdecydować się na takie działania, przy pomocy których forma prowadzenia działalności będzie przedstawiała się na wysokim poziomie. Z czego może to wynikać? Zapewne z formy prowadzenia działalności kosztów. W takiej sytuacji należy dobrze ustosunkować się do rozliczeń, które znajdują się wewnątrz naszej działalności, przedsiębiorstwa. Możemy dowiedzieć się, co należy uczynić, aby doprowadzić do usunięcia pewnych kosztów, czy ich obniżenia. Nieraz wdrożenie nowych operacji gospodarczych, dokonanie zmian w produkcji, prowadzeniu firmy, jest w stanie zapewnić nam tego typu korzyści. Dlatego należy zapewnić sobie coraz większy rozwój działalności.